MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ EĞİTİMDE MÜZİK TEKNOLOJİSİ KULLANIMI KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ

Main Article Content

İsmet Arıcı

Abstract

Müzik teknolojisi alanı sürekli gelişen, güçlü teknik donanım ve yazılımlarla müzik çalışmalarına önemli katkılar sağlamaktadır. Yeni ve güçlü ses aygıtları ile birlikte özellikle bilgisayarların gelişmesi, müzik alanında önemli yazılımların da geliştirilmesini birlikte getirmiştir. Bu gelişmeler, seslerin kayıt edilmesi ve işlenmesi için büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Bu önemli teknolojik imkanlardan müzik eğitimi sürecinde verimli bir şekilde yararlanmak, teknik altyapının güçlendirilmesi, yazılımların iyi öğretilmesi ve etkili bir şekilde kullanılması ile mümkündür.Bu çalışmada müzik öğretmeni adaylarının müzik eğitiminde teknoloji kullanımı konusundaki mevcut birikimleri, teknolojiyi alanlarında ne kadar kullanabildikleri, yeniliklere ve gelişmelere ne kadar açık oldukları, eğitim süreci içindeki beklentileri doğrultusunda konularında sorular sorulmuş ve görüşleri değerlendirilmiştir.Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmış, literatür taraması yapılmıştır. Ayrıca müzik öğretmeni adaylarına araştırmacı tarafından hazırlanan anket uygulanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 akademik yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalında bulunan 38 3.sınıf, 23 4.sınıf öğrencisi olmak üzere toplam 61 öğrenci oluşturmuştur.Araştırmanın sonucunda öğrencilerin %67,2’sinin müzik yazılımlarının eğitimleri süresince kendilerine kolaylık sağladığı, %13,1’inin müzik yazılımlarının eğitimleri süresince kendilerine kolaylık sağlamadığı, %9,7’sinin ise Müzik yazılımlarının eğitim sürecinde kendilerine kısmen kolaylık sağladığı görüşünü belirttikleri görülmüştür.Anket dışında öğrencilerle görüşmeler yapılmıştır. Öğrenciler bu görüşmelerde, müzik teknolojisine yönelik yazılımların öğretildiği derslerin seçmeli olmasının ve bu dersleri ilgi duyanların almasının daha etkili olacağını belirtmişlerdir. Ayrıca bu derslerin, öğrenmelerin kalıcılığı açısından tüm dönemlerde olması gerektiğini belirtmişlerdir. Müzik teknolojilerinin öğrenilmesinin çağımızın kaçınılmaz gerekliliği olduğunu ve derslerin daha kapsamlı işlenmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Bu anlamda müfredatlarının geliştirilmesinin ve ders saatlerinin artırılmasının yararlı olduğunu, derslerde proje çalışmaları ile performans geliştirmenin yararlı olacağını bildirmişlerdir.


Anahtar Kelimeler: Müzik Teknolojileri, Bilgisayar Destekli Müzik Eğitimi, Müzik Eğititmi

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Arıcı, İsmet. (2017). MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ EĞİTİMDE MÜZİK TEKNOLOJİSİ KULLANIMI KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ. International Journal of Innovative Research in Education, 3(4), 185-193. https://doi.org/10.18844/ijire.v3i4.1267
Section
Articles