The effect of Hadith Instruction and learning on Muslims and Non-muslims

Main Article Content

Veli Aba

Abstract

Müslümanların kitabı Kur’ân’ın “oku” emri ile birlikte Mekke ve Medine bölgeleri ile bunların çevresinde muazzam bir eğitim eğitim-öğretim faaliyeti olduğu aşikârdır. İlk başta sadece muhatap olunan kutsal metni yazma ve onu okuyup ezberlemekten ibaret gibi görünen ve müntesipleri tarafından kutsanan bu faaliyet daha sonra genişleyerek yayılmıştır. İlerleyen zamanda Kur’ân’ın pratize edilişi olarak da görülebilecek İslam Dini Peygamber’inin hadislerini (Hz. Muhammed’in söz, fiil ve onayları) öğrenme ve başkalarına öğretme hususundaki gayretler bu eğitim ve öğretimi entelektüel bir kimliğe büründürmüştür. Kısa sürede Müslümanların yaşadığı topraklarda hadislerin öğrenilip başkalarına öğretilme hevesi dini bir emir gibi kabul görmüş ve bütün ilimleri/bilimi içine alacak şekilde ibadet şeklini almıştır. Elbette ki bu bilimsel faaliyet sadece Müslüman olanları değil diğer kültür ve medeniyetler üzerinde de derin etkiler bırakmıştır. Biz bu çalışmamızda hadis öğrenimi ve öğretiminin geçirdiği aşamaları ve bu faaliyetin sadece İslam topraklarını değil tüm dünyayı etkileyen ve insanlığın bilimsel gelişmesine katkı sağlayan etkilerini ele alacağız.


Anahtar kelimeler: Hadis, eğitim, bilim, gayrimüslim, peygamber.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles

Most read articles by the same author(s)

Obs.: This plugin requires at least one statistics/report plugin to be enabled. If your statistics plugins provide more than one metric then please also select a main metric on the admin's site settings page and/or on the journal manager's settings pages.