Students’ views on DNR-based instruction

Main Article Content

Gülçin Oflaz

Abstract

Bu çalışmanın amacı uygulanan DNR tabanlı öğretim hakkındaki öğrenci görüşlerini belirlemektir. Örüntü ve ilişkiler, değişimin analizi, denklemler konularını kapsayan bir öğretim deneyi tasarlanmış ve 9 tane sekizinci sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Çalışmanın verilerini öğretim deneyinin uygulandığı her günün sonunda öğrencilerin o günkü uygulamayı değerlendirdikleri öğrenci günlükleri ve öğretim deneyi tamamlandıktan sonra her öğrenciyle uygulama hakkında düşüncelerinin sorulduğu, birebir görüşmelere ilişkin kamera kayıtları oluşturmaktadır. Elde edilen veriler içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Verilerin analizinde NVivo 8 programı kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre uygulanan DNR tabanlı öğretim deneyi hakkında öğrencilerin fikirlerinin çalışmada ne işlendiği, bu konuların nasıl öğretilmek istendiği ve sonunda öğrencide hangi becerilerin geliştirilmek istendiği olarak kategorize edilebilir. Kısaca ifade etmek gerekirse, öğrencilere göre DNR tabanlı öğretim deneyi “birbiri üzerine eklenen ve ilişkili konulardan oluşan, beyin fırtınasının yapılarak farklı çözüm yolları üzerinde durulan, çözülen soruların neden öyle olduğunun anlaşılması için öğrencinin sürekli kendine soru sormasını gerektiren ve fark edilen ilişkilerin heyecanı ile sürekli soru çözmenin ve öğrenmenin istenildiği” bir uygulama olarak değerlendirilebilir.


Anahtar Kelimeler: DNR tabanlı öğretim, öğrenci görüşleri, öğretim deneyi

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles

Most read articles by the same author(s)

Obs.: This plugin requires at least one statistics/report plugin to be enabled. If your statistics plugins provide more than one metric then please also select a main metric on the admin's site settings page and/or on the journal manager's settings pages.