Comparative examination of RSA and SEA algorithms for computer engineering education

Main Article Content

Abdülkadir Tepecik Abidin Doğan Melike Sardoğan Müfit Çetin

Abstract

Teknolojinin hızla geliştiği bu dönemde kritik öneme sahip belgeler ve kişilik bilgileri dijital ortamlarda saklanmaya başlanmıştır. Saklanan bilgilerin öneminin artması onlar için uygulanan güvenlik prosedürlerinin de gelişmesine yol açmış ve yeni şifreleme algoritmalarının türemesine sebep olmuştur.Bu makalede yakın dönemde ortaya çıkan ve çoğunlukla gömülü sistemlerde kullanılan SEA (Sclable Encrytion Algoritm) algoritması ile RSA algoritması karşılaştırılmıştır.


Anahtar Kelimeler: RSA , SEA , algoritma analizi, performans hesaplama, büyük-o.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles