Comparative examination of RSA and SEA algorithms for computer engineering education

Main Article Content

Abdülkadir Tepecik
Abidin Doğan
Melike Sardoğan
Müfit Çetin

Abstract

Teknolojinin hızla geliştiği bu dönemde kritik öneme sahip belgeler ve kişilik bilgileri dijital ortamlarda saklanmaya başlanmıştır. Saklanan bilgilerin öneminin artması onlar için uygulanan güvenlik prosedürlerinin de gelişmesine yol açmış ve yeni şifreleme algoritmalarının türemesine sebep olmuştur.Bu makalede yakın dönemde ortaya çıkan ve çoğunlukla gömülü sistemlerde kullanılan SEA (Sclable Encrytion Algoritm) algoritması ile RSA algoritması karşılaştırılmıştır.


Anahtar Kelimeler: RSA , SEA , algoritma analizi, performans hesaplama, büyük-o.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles
Author Biographies

Abidin Doğan

Mühendislik Fakültesi, Yalova Üniversitesi, 77200, Yalova, Türkiye

Melike Sardoğan

Mühendislik Fakültesi, Yalova Üniversitesi, 77200, Yalova, Türkiye

Müfit Çetin

Mühendislik Fakültesi, Yalova Üniversitesi, 77200, Yalova, Türkiye

Most read articles by the same author(s)

Obs.: This plugin requires at least one statistics/report plugin to be enabled. If your statistics plugins provide more than one metric then please also select a main metric on the admin's site settings page and/or on the journal manager's settings pages.