Ceramic wall panels in architecture within the scope of the study named "Evrenim"

Main Article Content

Hüseyin Özçelik
Alihan Yonuk
Pınar İçemer

Abstract

Geçmişten günümüze bakıldığında insanoğlunun barınmak amacıyla kullandığı ilk yerleşim alanları mağaralar olarak kabul edilir. Sert doğa koşulları, vahşi hayvanlar gibi tehlikelere karşi insanları koruyan ve hayatta kalmasına yardımcı olan bu birimler , çagdas mekan düzenlemelerinin ilk örnekleri sayılır. Fizyolojik ihtiyaçlar , güvenlik gereksinimi ve sonrasında da ihtiyaç duyduğu fonksiyonları ve etkinlikleri gerçekleştirmek için oluşturulan bu hacimler zaman içerisinde gelişip ilerleyerek mimarlığın temelini oluşturmuş ve mekan kavramı ortaya çikmistir. Kullanıcısının yaşantısını sürdürebilmesi için (yemek, temizlik, dinlenmek vs.) gereken eylemleri gerçekleştireceği bu alanlar mimari açıdan değerlidir. Bunun koşulu, fiziksel şartların sağlanmasının yanında , işlevselliğinin doğru kurulması ve insan-mekan ilişkisindeki psikolojik ve estetik ihtiyaçların karşilanabiliyor olmasındandır. Burada sanatın rolü büyüktür. Somuttan soyuta değişim gösteren bu gereksinimleri karşilamada bilişsel, estetik ve kendini geliştirmede sanat çok büyük katkılar sunar. Birey olma yönünde büyük ilerlemeler gösteren kişi, yaşayacağı mekanlarda fizyolojik ihtiyaçlar yanında estetik değerlerin de etkin biçimde yer alacağı özel mekanları oluşturmayı planlar. Mimari yapılarda sanat eserleri yolu ile bu özel mekanlar, daha anlamlı hale getirilebilir ve kullanıcısı ile arasındaki bağı güçlendirebilir. Bu bağı kuvvetlendirebilmek için mekanın kişiselleşmesi , bir kimliğe sahip olması , kullanıcısını duygusal açıdan destekleyebilmesi ve gereksinimlerini karşilayabilmesi beklenir. Mimari yapılarda yüzey değerlendirmek amacı ile uygulanan duvar seramikleri de bu gereksinimleri sağlamaları açısından önemlidir. Eğer tercih edilecekse, mimar ve sanatçı arasında sağlanan mutlak koordinasyonla uygulanacak eserler, yapı kimliğine önemli katkılar sağlayacaktır. Seramik yüzey çalismalari projeye başinda dahil edilmeli, eser için ayrılan alanların sirkülasyon, ışık, izlenme mesafesi gibi koşulları karşiladığından emin olunmalıdır. Doğru şekilde kurulmuş disiplinler arası ilişki ve işbirliklerinin, çagdas mimarlık ve seramik sanatı açısından nadir ve kıymetli olduğu bilinmektedir. Bu çalismada da buna örnek olarak 2016 yılında Hüseyin ÖZÇELIK tarafından, Ankara Numune Hastanesi Başhekimlik Binası için tasarlanıp uygulanan “ Evrenim ” isimli duvar seramiği ele alınmıştır. Tasarım tamamen öznel olup, uygulama ve montaj aşamaları ögrenci grubu ile paylaşilmıştır.


Anahtar Kelimeler: Duvar seramiği, mimarlık, seramik, sanat eseri, mekân, tasarım.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles
Author Biographies

Hüseyin Özçelik

Seramik Bölümü, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Hacettepe Üniversitesi, 06800, Beytepe Ankara, Turkiye

Pınar İçemer

Seramik Bölümü, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Hacettepe Üniversitesi, 06800, Beytepe Ankara, Turkiye

Most read articles by the same author(s)

Obs.: This plugin requires at least one statistics/report plugin to be enabled. If your statistics plugins provide more than one metric then please also select a main metric on the admin's site settings page and/or on the journal manager's settings pages.