Content analysis on the orientations of place-based/outdoor environmental education

Main Article Content

Gülizar Eroğlu
Hüseyin Uzunboylu

Abstract

Doğadaki çocuk, soyu tehlike altında olan bir türdür ve çocukların sağlığı ile yeryüzünün sağlığı birbirine sıkı sıkıya bağlıdır.” R.Louv. Değişen yaşam tarzı ve ilerleyen teknoloji insanların hem doğayı algılamalarında hem de doğayla olan ilişkilerinde etkili olmuş, doğa ile insan arasındaki ilişki neredeyse kopma noktasına gelmiştir; bu da günümüzdeki çevre sorunlarının giderek artmasına, insanı hem psikolojik hem de fizyolojik olarak olumsuz etkileyen bir süreç yaşanmasına sebebiyet vermiştir (Tuğun, Uzunboylu & Özdamlı, 2017). Buradan yola çıkarak Birleşmiş Milletler çevre gündemini 2017 yılını doğa ile insan arasındaki bağın oluşturulması temeline dayandırmıştır. Bu çalışmanın da amacı, hem çevre sorunlarını çözebilme anlamında hem de insan ile doğa arasındaki bağı yeniden kurup daha sağlıklı, daha çevreci bireyler yetiştirmek kapsamında önemli, etkin bir çevre eğitimi yaklaşımı olan doğa eğitimini de içine alan yer/yöre temelli ve sınıfdışı çevre eğitiminin son 5 yıllık süreçteki ilerleyişini incelenmesine yönelik bir içerik analizi yapıp methodoloji, konu alanı, veri toplama, veri analizi vs. boyutlarına ilişkin yönelimleri belirlemektir. Çalışma sonucunda yer/yöre temelli ve sınıfdışı çevre eğitimi alanlarında scopus veri tabanında yapılan tarama ve eleme sonucu ulaşılan makaleler incelendiğinde en çok araştırmanın 19 ile ABD’ de yapıldığı; en çok çalışmanın ise 15 ile 2014 yılında üretildiği; 3 ile en çok Edinburgh üniversitesinde ve Environmental Education Research dergisinde yayın çıktığı görülmüştür. Anahtar kelimelerde en çok kullanılan ‘’çevre eğitimi’’ iken, ‘’sınıfdışı eğitim’’ onu takip etmektedir. Çalışmalarda genel olarak İngilizce yazım dili iken en çok sosyal bilimler alanında akabinde çevre bilimleri alanında çalışma yapıldığı; SPSS analiz programının, likert ölçek veri toplama aracının kullanıldığı tespit edilmiştir.


Anahtar Kelimeler: Çevre Eğitimi, yer/yöre temelli çevre eğitimi, sınıfdışı çevre eğitimi.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles
Author Biography

Hüseyin Uzunboylu

Eğitim Fakültesi Dekanı, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa, KKTC

Most read articles by the same author(s)

Obs.: This plugin requires at least one statistics/report plugin to be enabled. If your statistics plugins provide more than one metric then please also select a main metric on the admin's site settings page and/or on the journal manager's settings pages.