Kaynaştırma Ortamındaki İşitme Engelli Öğrencilere Destek Eğitim Odasında Uygulanan Türkçe Etkinliklerinin İncelenmesi

Main Article Content

Elif Akay

Abstract

Ülkemizde kaynaştırma uygulamalarına yerleştirilen işitme engelli öğrenci sayısının hızlı arttığı görülmektedir. Buna paralel olarak bu ortamlarda sunulması gereken destek özel eğitim hizmeti ihtiyacı da artmaktadır. Destek eğitim odası, öğrencinin ihtiyaçları doğrultusunda sunulan destek özel eğitim hizmetlerinden biridir. Bu araştırmanın amacı, destek eğitim odası hizmeti kapsamında Türkçe derslerinde uygulanan okuma yazma etkinliklerinin incelenmesidir. Bu araştırma, eylem araştırması şeklinde desenlenmiştir. Araştırmanın katılımcıları; ilkokul dördüncü sınıfta kaynaştırma eğitimi alan işitme engelli üç öğrenci, destek eğitim odası öğretmeni olarak araştırmacı, genel eğitim sınıf öğretmenleri ve geçerlik komitesi üyeleridir. Araştırma verileri, gerçek sınıf etkileşimlerinin videoteyp kayıtları, geçerlik komitesi ses kayıtları ve toplantı tutanakları, ders planları, yansıtmalı araştırma günlüğü, öğrenci ürünleri ve arşiv belgeleriyle toplanmıştır. Veriler, araştırma sürecinde ve sonrasında araştırmacı ile geçerlik komitesi üyeleri tarafından analiz edilmiştir. Araştırma sürecinde Türkçe derslerinde, metin inceleme, soru-cevap oluşturma, öykü haritası oluşturma ve boşluk doldurma etkinlikleri uygulanmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin, okudukları metinleri anlatabildikleri, bilmedikleri sözcüklerin anlamını tahmin edebildikleri, soru-cevap stratejisini kullanabildikleri, metin yapılarını belirleyebildikleri, metni özetleyebildikleri ve metindeki boşluklara sözdizimi ve anlama uygun sözcükler yerleştirebildikleri görülmüştür. Araştırma sonuçlarının, Türkiye’de işitme engelli öğrencilere destek eğitim odası programı oluşturma veTürkçe derslerine yönelik bakış açısı sunmaya yönelik yarar sağlayabileceği düşünülmektedir.


 Anahtar Sözcükler: İşitme engelli öğrenci, kaynaştırma, destek eğitim odası, okuma yazma etkinlikleri.


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Akay, E. (2015). Kaynaştırma Ortamındaki İşitme Engelli Öğrencilere Destek Eğitim Odasında Uygulanan Türkçe Etkinliklerinin İncelenmesi. Journal of Education and Special Education Technology, 1(1), 1-14. https://doi.org/10.18844/jeset.v1i1.3547
Section
Articles