Üstün Yetenekli Öğrenciler Bilişim Teknolojileri Dersinden Ne Bekliyorlar?

Main Article Content

Sakine Öngöz
Dilara Arzugül Aksoy

Abstract

Bu çalışmanın amacı, üstün yetenekli öğrencilerin bilgisayara bakış açılarını belirlemek ve bilişim teknolojileri alanında alacakları derslerin kapsamı ve işleyişine ilişkin beklenti ve önerilerini ortaya koymaktır. Bu bağlamda, öğrencilerin bilgisayara olan ilgileri, geçmişte aldıkları Bilişim Teknolojileri ders içeriklerine yönelik değerlendirmeleri ve bu alanda hangi konularda kendilerini geliştirmek istedikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Nitel desende gerçekleştirilen araştırma kapsamında Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında uzman 6 öğretim üyesi ile Bilim Sanat Merkezi’nde görev yapan 5 öğretmen ve Bilim Sanat Merkezi’ne devam eden farklı yaş gruplarındaki 13 öğrencinin bir araya getirildiği bir toplantı düzenlenmiştir. Öğretim üyeleri uzmanlık alanları ile ilgili güncel bilgiler sunarak gelen soruları cevaplandırmıştır. Öğretmen ve öğrencilerin katılımının sağlandığı, güncel donanım ve yazılımların kullanımına odaklanan çeşitli uygulamalar yapılmıştır. Toplantı sonrasında öğrencilerin bilgisayar ile ilgili düşünceleri, hangi konularda kendilerini geliştirmek istedikleri ve Bilişim Teknolojileri derslerine yönelik önerileri konularında yazılı görüşleri alınmıştır. Toplantı süresince yapılan video kaydı ve yazılı formlardan elde edilen veriler analiz edilerek bulgulara ulaşılmıştır. Öğrenciler en çok programlama ve kod yazma ile ilgili kendilerini geliştirmeyi ve ilgi duydukları alanlara ait hazır yazılımların kullanıcısı değil tasarımcısı olmayı istemektedir. Bilişim teknolojileri alanındaki derslerin programlama, oyun geliştirme, animasyon / çizgi film yapma, farklı yazılım ve donanımların kullanımı, algoritma, 3D modelleme / grafik tasarımı ve güncel teknolojileri tanıma konularını kapsaması yönünde bir beklenti bulunmaktadır. BİLSEM öğretmenleri,  öğrencilerin ilgi alanlarına göre bireysel veya küçük gruplar halinde Bilişim Teknolojileri dersleri alabileceği, özellikle üniversite ortamında ve öğretim üyeleri tarafından verilecek derslerin faydalı olacağı yönünde görüş bildirmiştir.   


Anahtar Kelimeler: Üstün yetenekli öğrenciler, Bilgisayar, Bilişim Teknolojileri dersi, BİLSEM

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Öngöz, S., & Aksoy, D. (2015). Üstün Yetenekli Öğrenciler Bilişim Teknolojileri Dersinden Ne Bekliyorlar?. Journal of Education and Special Education Technology, 1(1), 34-47. https://doi.org/10.18844/jeset.v1i1.3549
Section
Articles